Ombyggnad till Rehabmottagning

Del av industrilokal byggs om till ny rehabmottagning med de krav som ställs från Västra Götalandsregionen implementerade.
Lugna kulörer, tåliga och funktionella material, god tillgänglighet och tydlig skyltning. I lokalerna finns ett stort öppet gym för rehabilitation samt möjlighet till omklädning i gemensamt eller eget omklädningsrum.

Tillbaka