Bygglov

Ritar upp allt som behövs för bygglovshandlingar till ditt projekt. Vanliga handlingar att skicka in till kommun vid bygglovsansökan är fasadritning, planritning och nybyggnadskarta. Vilka handlingar som krävs beror på projektet och kommun.