Tillgänglighet

Arkitektur skall fungera genom hela livet oavsett om det är en villa, företagslokal, ombyggnation av befintlig byggnad eller en utomhusmiljö. Det finns bara möjligheter med att inkludera tillgänglighet i arkitekturen. Therése arbetar som certifierade sakkunnig i tillgänglighet enligt TIL.

Som tillgänglighetskonsult är huvuduppdraget att granska tillgänglighet i handlingar för olika byggskeden, enligt gällande krav i Boverkets byggregler och göra utförandekontroller innan fastigheter får tas i bruk. Granskningen levereras skriftligt i utlåtanden eller intyg. Utför även tillgänglighetsgranskningar, tillgänglighetsbesiktningar, tillgänglighetsinventeringar och tillgänglighetsstrategier.

Behövs ett utlåtande av tillgänglighet vid bygglov, tekniskt samråd eller slutsamråd hör av er.

Som tillgänglighetskonsult är huvuduppdraget att granska tillgänglighet i handlingar för olika byggskeden, enligt gällande krav i Boverkets byggregler och göra utförandekontroller innan fastigheter får tas i bruk. Granskningen levereras skriftligt i utlåtanden eller intyg. Utför även tillgänglighetsgranskningar, tillgänglighetsbesiktningar, tillgänglighetsinventeringar och tillgänglighetsstrategier.

Behövs ett utlåtande av tillgänglighet vid bygglov, tekniskt samråd eller slutsamråd hör av er.