Tillgänglighetskonsult

Arkitektur skall fungera genom hela livet oavsett om det är en villa, företagslokal, ombyggnation av befintlig byggnad eller en utomhusmiljö. Det finns bara möjligheter med att inkludera tillgänglighet i arkitekturen. Therése arbetar som certifierad tillgänglighetskonsult enligt TIL.

Tillgänglighetskonsult | Glimtarkitektur
Tillgänglighetskonsult | Glimtarkitektur

Som tillgänglighetskonsult är huvuduppdraget att granska tillgänglighet i handlingar för olika byggskeden, enligt gällande krav i Boverkets byggregler och göra utförandekontroller innan fastigheter får tas i bruk. Granskningen levereras skriftligt i utlåtanden eller intyg. Utför även tillgänglighetsgranskningar, tillgänglighetsbesiktningar, tillgänglighetsinventeringar och tillgänglighetsstrategier.

Behövs ett utlåtande av tillgänglighet vid bygglov, tekniskt samråd eller slutsamråd hör av er.

Therése - Din Certifierade Tillgänglighetskonsult för TIL-Standard

Arkitekturen är inte bara en statisk struktur; den är en levande del av våra liv. Oavsett om det handlar om att designa en villa, en företagslokal, genomföra ombyggnationer av befintliga byggnader eller skapa utomhusmiljöer, är tillgänglighet en grundläggande faktor. Att integrera tillgänglighet i arkitekturen är inte bara ett ideal utan också en nödvändighet för att säkerställa långsiktig funktionalitet och användning.

I detta sammanhang spelar en tillgänglighetskonsult en avgörande roll. Genom att samarbeta med en certifierad expert som Therése, som är specialiserad på tillgänglighetsfrågor enligt TIL-standarden, kan man säkerställa att alla aspekter av tillgänglighet beaktas och implementeras på ett korrekt sätt. Med Theréses expertis och erfarenhet kan du tryggt navigera genom komplexiteten i tillgänglighetskraven och säkerställa att din arkitektur uppfyller högsta standarder för tillgänglighet.

Genom att investera i en tillgänglighetskonsult som Therése blir din arkitektoniska vision inte bara estetiskt tilltalande utan också funktionellt inkluderande för alla användare. Ta steget mot att skapa en mer tillgänglig och inkluderande miljö genom att samarbeta med en expert som förstår och prioriterar tillgänglighetsbehoven i varje projekt.

 

 

 

Tillgänglighetskonsult | Glimtarkitektur

Som tillgänglighetskonsult är huvuduppdraget att granska tillgänglighet i handlingar för olika byggskeden, enligt gällande krav i Boverkets byggregler och göra utförandekontroller innan fastigheter får tas i bruk. Granskningen levereras skriftligt i utlåtanden eller intyg. Utför även tillgänglighetsgranskningar, tillgänglighetsbesiktningar, tillgänglighetsinventeringar och tillgänglighetsstrategier.

Behövs ett utlåtande av tillgänglighet vid bygglov, tekniskt samråd eller slutsamråd hör av er.

Tillgänglighetskonsult | Glimtarkitektur

Vanliga frågor och svar om tillgänglighetskonsult

Det är en expert som fokuserar på att integrera principer för tillgänglighet och universal design i designprocessen för byggnader och offentliga utrymmen. Deras roll är att säkerställa att arkitektoniska miljöer är tillgängliga för personer med olika funktionsvariationer, såsom rörelsebegränsningar, syn- eller hörselnedsättningar. Genom att ha en sakkunnig inom tillgänglighet i arkitekturteamet kan man säkerställa att byggnader och utrymmen är utformade för att vara inkluderande och användbara för alla, vilket främjar tillgänglighet och jämlikhet i samhället.

Tillgänglighetskonsulters expertis är ovärderlig för en rad olika projekt inom arkitektur och design. De kan bidra till att utforma och anpassa byggnader, offentliga utrymmen, stadsplanering, landskapsarkitektur och digitala gränssnitt för att vara tillgängliga för alla, inklusive personer med funktionsvariationer. Renoverings- och ombyggnadsprojekt kan också dra nytta av deras råd för att förbättra tillgängligheten i befintliga strukturer. I grund och botten kan alla projekt gynnas av en tillgänglighetskonsults expertis för att säkerställa att de är inkluderande och användbara för alla.

De viktigaste principerna för universal design inkluderar att skapa produkter, miljöer och tjänster som är användbara för alla människor, oavsett ålder, förmåga eller funktionsvariation. Dessa principer innefattar till exempel att designa för tillgänglighet, flexibilitet, enkel användning, tydlig information och tolerans för misstag. I arkitektonisk design kan dessa principer tillämpas genom att integrera funktioner som breda dörröppningar, tillgängliga hissar, ergonomiska handtag och räcken, tydlig skyltning och kontrasterande färgscheman. Genom att tillämpa universal design-principer kan arkitektoniska miljöer bli mer inkluderande och användbara för alla.