Projektering & Byggritningar

Arkitektur skall fungera genom hela livet oavsett om det är en villa, företagslokal, ombyggnation av befintlig byggnad eller en utomhusmiljö. Det finns bara möjligheter med att inkludera tillgänglighet i arkitekturen. Therése arbetar som certifierade sakkunnig i tillgänglighet enligt TIL.